Kernwaarden

Respectvol contact vanuit een eclectische houding.
Met open aandacht aanwezig zijn in het contact.
Empathie en nabijheid.
Verbinden.