Trainingen

BELEVINGS- EN PERSOONSGERICHT BENADEREN
BALANS IN DE ZORG IS BALANS IN JEZELF – OMGAAN MET WERKDRUK
LUISTEREN NAAR LICHAAMSTAAL
GEEF ME DE RUIMTE – OMGAAN MET VERLIES EN ROUW
OBSERVATIE VAN ONBEGREPEN GEDRAG