Geef me de ruimte – Omgaan met verlies en rouw

ruimte berg 700px

In de gezondheidszorg wordt men regelmatig geconfronteerd met sterven, afscheid nemen, rouwen en loslaten. Hoe ga je om met emoties van anderen en hoe ga je om met je eigen emoties. Hoe kun je mensen steunen in het proces dat ze doormaken.

Doel:
– Inzicht verwerven in de processen van sterven en rouwen.
– Inzicht krijgen in je eigen “pijn”.
– Een luisterende empathische houding ontwikkelen.
– Het ontwikkelen van passende vaardigheden ter ondersteuning.

Inhoud:
– Crisissituaties en verwerkingsprocessen.
– Stervensbegeleiding volgens Elisabeth Kübler Ross en Carl O. Simonton.
– Voorbij het sterven (…).
– De noodzaak van rouw.
– Rituelen.
– Onderdeel van de cursus is het lezen van een literatuurlijst.

Informatie:
Cursusduur: 3 dagen
Aantal deelnemers: 10-16
Prijs: €4200,–